O nás

Naše motivace je prostá, milujeme divadlo, umění, film i hudbu. Českou kulturu zkrátka milujeme. Proto jsme si předsevzali za cíl naléhavý úkol: pojďme společně podpořit naši kulturu

V této nelehké době, kdy se kulturní život utlumil, kultura potřebuje pomoci. Není nám lhostejný současný stav naší kultury. 

Od roku 1999 podporujeme a propagujeme kulturu prostřednictvím bezplatného magazínu KULT! a webových stránek www.kult.cz. Snažíme se tak vyjít vstříc hybatelům kulturního dění i umělcům samotným, kteří potřebují o své činnosti informovat veřejnost, ale zároveň se potýkají s nedostatkem prostředků. Věnujeme se také mladým talentům, kterým pomáháme s rozvojem jejich nadání. Možnosti naší neziskové společnosti, jež je odkázána na charitativní příspěvky, dary a příjmy z inzerce, jsou bohužel limitované. A proto se tímto projektem obracíme na vás – kulturní nadšence všeho druhu; filmové a muzejní fanoušky; hudební posluchače; filantropy; ale i třeba jen občasné diváky činoherních představení. 

Od počátku naší existence bylo a nadále zůstává hlavním posláním spolku informovat o kulturním dění, dávat prostor umělcům i pořadatelům akcí a podporovat rozvoj scény napříč všemi žánry. Uvědomujeme si nezastupitelnou roli kultury v každodenním životě lidí. Rozumíme také obtížím, které stojí za pořádáním každé jedné veřejné události. A protože se ani po dvaceti letech náš prvotní cíl nevytratil, rozhodli jsme se hledat, a hlavně najít cestu, jak beze zbytku naplnit smysl a činnost naší neziskovky:

  • podpora a propagace kultury, kulturního dění a sportu,
  • podpora a zvelebování kulturního dědictví České republiky,
  • podpora umělců a sportovců,
  • podpora kulturního a sportovního turismu,
  • poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti kultury a sportu.

Doufáme, že se nám s vaší pomocí podaří toto poslání naplnit a dokážeme nabídnout účinnou podporu pro kulturnímu dění a také jedinečný prostor k prezentaci umělců i tvůrců. 

Věřím, že společně naši milovanou českou kulturu podpoříme.

#MilujemeKulturu
#PodpormeNasiKulturu
#MagazinKult
#TZonline

Radek Holík

předseda KULT, z. s.

O nás

Není nám lhostejný osud naší země i stav kultury v naší republice. Stále se na naši kulturní redakci magazínu KULT! obrátí někdo, kdo by byl rád, kdybychom mu uveřejnili nějakou informaci. Jednou nás žádají o zveřejnění anonce na pořádanou akci, třeba na koncert. Jindy se jejich prosba vztahuje k uveřejnění článku nebo nás prosí o mediální podporu. Hybatelé kulturního dění i umělci samotní nutně potřebují o své činnosti informovat veřejnost, zároveň se však potýkají s všudypřítomným nedostatkem prostředků. Možnosti redakce bezplatného magazínu KULT!, žijícího výhradně z příjmů z inzerce, jsou bohužel velmi limitované.

Od počátku existence magazínu KULT! bylo jeho hlavním posláním informovat o kulturním dění, dávat prostor umělcům i aktivním pořadatelům akcí a podporovat rozvoj scény napříč žánry. Jako jeho vydavatelé si uvědomujeme významnou a nezastupitelnou roli kultury v každodenním životě. Uvědomujeme si i obtíže související s pořádáním akcí. A protože se ani po dvaceti letech vydávání Kultu náš prvotní cíl nevytratil, rozhodli jsme se hledat, a hlavně najít cestu, jak jej beze zbytku naplnit.

Proto jsme založili neziskovou společnost s názvem KULT, z. s., abychom naplnili výše zmíněné touto činností:

  • podpora a propagace kultury, kulturního dění a sportu,
  • podpora a zvelebování kulturního dědictví České republiky,
  • podpora umělců a sportovců,
  • podpora kulturního a sportovního turismu,
  • poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti kultury a sportu.

 

Doufáme, že skrze tuto organizaci budeme schopni nabídnout nekomerčním kulturním projektům a aktivitám účinnou podporu a jedinečný prostor pro prezentaci nezávislých umělců a tvůrců.

Radek Holík

předseda KULT, z. s.

„Kultura je to, co způsobilo, že člověk je něčím víc než náhodnou hříčkou přírody.“

André Malraux

Naše projekty

KULT! Tvoje denní dávka zábavy…

KULT!, kultovní stálice mezi brněnskými kulturními magazíny, je nedocenitelným pomocníkem pro všechny, kteří chtějí být spolehlivě informováni o brněnském kulturním a společenském dění. Šíře jeho záběru vás možná překvapí: prostor dostávají i kluby a menší organizace. Kvalitní tipy, kam vyrazit, doprovázejí rozhovory se zajímavými osobnostmi a další články či recenze, abyste při výběru představení nešlápli vedle. 

Kult.cz je denně aktualizovaný online magazín doplňující tištěný kult. V rubrikách Divadla, Filmy, Hudba, Výstavy, Knihy, Menu atd. naleznete zajímavé články, aktuální programy kulturních zařízení, souhrn rozhovorů, recenzí a pozvánek na probíhající i připravované události a mnoho dalšího.