Milujeme kulturu… věnujeme se jí více než 20 let. Podporujeme ji a propagujeme ji. Uvědomujeme si,
jak podstatnou roli hraje KULTURA ve společnosti,
a jak je pro ni prospěšná. Svoji podporu směřujeme také na mladé talenty, na rozvoj jejich nadání.
Navíc v této nelehké době, kdy kulturní život utichl, kultura potřebuje zachránit, potřebuje pomoci.
Země bez kultury, je jako tělo bez duše.
Zachraňme společně milovanou českou kulturu.

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

Jan Werich

„Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“

Jan Werich

V roce 2019

0
Podpořených projektů
přes 0
podpora kulturních projektů

„Zem, která nemá své nebe,
ztratila všechno – i sebe.
Zarůstá pastvou jen pro oko…“

Hapka a Horáček

Novinky

„Trhy bez tržní kultury požírají a popírají samy sebe a parazitují na své podstatě, stejně jako demokracie bez demokratické kultury se stává doménou populismu a ničí sama sebe. To hrozí obecně, umění bez kultury je také destruktivní.“

Tomáš Sedláček, ekonom

Naši partneři

Děkujeme našim partnerům za finanční dary a poskytnuté materiální či nemateriální plnění! Velice si toho vážíme a svědomitě s těmito dary a prostředky naložíme dle mise spolku a ve prospěch podpory a propagace kultury České republiky.

„Civilizace – moc nad světem. Kultura – láska ke světu.“

Antoni Kępiński, polský psychiatr

Pomáháme začínajícím umělcům, aby si rychleji vyšlápli cestičku ke svým příznivcům.