Země bez kultury
je jako tělo bez duše.

Spolek KULT spustil začátkem roku 2020 nový web

Na sklonku roku 2019 se podařilo dokončit nové webové stránky spolku KULT, z. s. Na webu najdete veškeré důležité informace, počínaje vizí spolku a představení jeho hlavní a vedlejší činnosti, konče přehledem sponzorů spolku i podporovaných projektů.