Země bez kultury
je jako tělo bez duše.

Přihlášení